werkwijze

Ik help graag bedrijven bij het positioneren en visualiseren van producten en diensten.  Hiervoor is het allereerst belangrijk naar de doelgroep te kijken. Verdiep je in de klant en zijn/haar verwachtingspatroon en niet in je eigen product. Dit lijkt een open deur, maar gaat in de praktijk nog heel vaak fout. Wanneer je eenmaal helder voor ogen hebt waar je wilt staan is een tweede stap via een doordachte commmunicatiestrategie ervoor te zorgen dat dit ook overkomt bij je doelgroep.  Mijn voorliefde voor dit soort positioneringsvraagstukken combineer ik met een praktische hands-on mentaliteit. Ik werk graag actief en pragmatisch met u samen. Op basis van duidelijke afspraken. Zodat de verwachtingen over en weer helder zijn en blijven.


 mdb communicatiewerkzaamhedenwerkwijzeover Marieke de Brouwercontact